Vision och affärside

Vision

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern inom Kablage, Elektromontage och Styrsystem och stå för hög kvalitet, stor flexibilitet samt långsiktighet i våra kund- och leverantörsrelationer

Affärsidé

Mega Teknik erbjuder kundanpassade lösningar inom Kablage, Elektromontage och Styrsystem som bidrar till att öka kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Vi ska uppfattas som en trygg och pålitlig leverantör som uppfyller kundernas högt ställda förväntningar.

Affärsmodell

Mega Teknik vill vara en samarbetspartner som på ett effektivt sätt förenklar för våra kunder. Affärsmodellen bygger på partnerskap där vi erbjuder funktioner och produktionslösningar alltjämt med målsättningen att förenkla för våra kunder. Genom vår stora kunskap och långa erfarenhet inom tillverkning och logistik är vi en stabil och trygg partner som bidrar till en gynnsam totalekonomi för våra kunder. Vår närvaro i Litauen och Kina ger flexibilitet och konkurrenskraft och bidrar till att stärka vårt erbjudande ytterligare.

Branscher

Vi har samlat erfarenheter från en lång rad olika branscher inom vilka vi har särskild insikt och kunskap.

 • Robotsystem
 • Energisystem
 • Arbetsmiljöteknik
 • Laddinfrastruktur
 • Batteriproduktion
 • Livsmedelsproduktion
 • Hissystem
 • Skogsbruksbranschen
 • Belysningssystem
 • Dörr- och Portsystem
 • Ventilationssystem
 • Bränslesystem