Våra produktionsenheter

Våra produktions-enheter

För att erbjuda en god konkurrenskraft har vi egna
etablerade produktionsenheter i Sverige, Litauen och Kina
Vi ser även vårt globala engagemang som en viktig metod att bredda kompetensen och för att nå ut till nya marknader