Styrsystem

Styrsystem

Mega Teknik producerar ett brett sortiment av olika kablage som utformas efter kundens behov och specifikationer

Apparatskåp

Vi tillverkar apparatskåp både i både små och stora serier. Våra erfarna skåpsbyggare hanterar alla sorters skåp och arbetet är rationellt upplagt med bland annat möjlighet till maskinellt uppkapade färdigmärkta kabelsatser.

Styrenheter

Styrenheter är för oss kontrollenheter, lådor eller plåtar med någon typ av ”intelligens”.  Dessa tillverkar vi effektivt i våra för ändamålet anpassade arbetsplatser.

Styrsystem

Mega Teknik producerar apparatskåp och styrenheter i små och stora serier enligt kundens behov och specifikationer