Kablage

Kablage

Mega Teknik producerar ett brett sortiment av olika kablage som utformas efter kundens behov och specifikationer

Maskinkablage

Med maskinkablage avser vi kundunika kablage baserade på olika typer av styr/maskinkabel.
Kablagen är ofta avsedda för strömförsörjning till exempelvis motorer maskiner och annan
utrustning.

Elektronikkablage

Med elektronikkablage avser vi kablage för signalöverföring och lågspänning. Elektronikkablage finns
i olika utförande såsom flatkabel, signalkabel eller olika typer av mångledare.

Robotkablage

Robotkablage kan vara specialanpassad kabel med mångpoliga kontaktdon i olika utförande.
Kablagen kan vara förlagda i tex slang eller släpkedja.

Hisskablage

Hisskablage kan tex vara specialtillverkad flatkabel för hisschakt kontakterade enligt kundens
önskemål. Även rundmantlad kabel förekommer.