Elektromontage

Elektromontage

Mega Teknik producerar ett brett sortiment av olika kablage som utformas efter kundens behov och specifikationer

Elektromontage

Mega Teknik producerar produkter där kablage är en integrerad del i kombination med mekaniska och elektroniska detaljer. Våra lokaler är väl anpassade för seriemontage för att kunna möta kundens krav på effektivitet.

Elektromontage

Mega Teknik producerar produkter där kablage är en integrerad del i en kombination av mekaniska och elektroniska detaljer