Välkommen till
Mega Teknik

Vi är en kontraktstillverkare med lång och bred erfarenhet inom produktområdena kablage, elektromontage och styrsystem

Vår tillverkning sker i våra helägda bolag i Sverige, Litauen och Kina

Totalt är vi idag drygt 100 medarbetare i koncernen

OM OSS

Det startade med tillverkning av Kablage och i dag är vi en komplett systemleverantör inom Kablage, Elektromontage och Styrsystem.

Kablageproduktion & kablagetillverkning - Kablage